Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори Р. Кабаль, П. Гуранич
Назва статті ВПЛИВ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА КРИТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ТА СТИСЛИВОСТІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКА Sn2P2S6
Анотація Досліджено двопроменезаломлення та стисливість сегнетоелектричних кристалів Sn2P2S6 в області фазового переходу. Визначено поведінку критичних індексів параметра порядку b, стисливості a та сприйнятливості g вздовж р,Т-діаграми Sn2P2S6 з наближенням до точки Ліфшиця. Експериментальні значення критичних індексів a, b, g в околі цієї полікритичної точки узгоджуються з теоретично розрахованими для ТЛ класу універсальності UL.
Мова Українська
PDF формат Р. Кабаль, П. Гуранич@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти