Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори О. Андронова, Є. Баганов, В. Цибуленко, І. Чорний
Назва статті ГЕТЕРОСТРУКТУРИ З КВАНТОВИМИ КРАПКАМИ ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Анотація Наведено результати теоретичних досліджень впливу формування квантових крапок вузькозонних матеріалів у широкозонній матриці на ефективність фотовольтаічних перетворювачів на основі матеріалів АIIIВV. Аналіз оптичних переходів у квантових крапках виконано з урахуванням механічних напруг, що виникають на гетеромежі квантова крапка-матриця. Під час розрахунку термодинамічної ефективності враховано ймовірність поглинання фотонів у разі реалізації прямих оптичних переходів. Розрахунок засвідчив, що завдяки введенню квантових крапок для системи “квантові крапки InSb в матриці GaSb” ефективність можна збільшити на 7,5 % порівняно зі звичайним перетворювачем із р-n-переходом на основі об'ємного GaSb, а для системи “квантові крапки InAs в матриці GaAs” на 10,5% порівняно з перетворювачем на основі об'ємного GaAs. Також визначено оптимальні розміри квантових крапок для цих систем.
Мова Українська
PDF формат О. Андронова, Є. Баганов, В. Цибуленко, І. Чорний@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти