Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори І. Кедик, О. Грабар, М. Гурзан, Ю. Височанський
Назва статті ФОТОІНДУКОВАНЕ РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА У МОДИФІКОВАНИХ Sn2P2S6 КРИСТАЛАХ
Анотація Наведено результати досліджень кутового розподілу фотоіндукованого розсіювання світла в фоторефрактивному кристалі Sn2P2S6. Досліджено динамку формування розсіювання та вплив розмірів збуджувального променя на положення максимуму кутового розподілу інтенсивності розсіяного світла. Відображено результати розрахунків розподілу розсіювання в разі використання одновимірної моделі багатопроменевої взаємодії.
Мова Українська
PDF формат І. Кедик, О. Грабар, М. Гурзан, Ю. Височанський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти