Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2003
Випуск 36
Автори В. Белюх, І. Цілінська
Назва статті ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЛАЗЕРНОГО ВІДПАЛУ НА ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІЧНОГО CdxHg1-xTe (х = 0,2)
Анотація Досліджено вплив низькотемпературного лазерного відпалу на гальваномагнітні властивості монокристалічного n-CdxHg1-xTe (x=0,2). Відпал виконували шляхом локального опромінення CO2-лазером у режимі неперервної генерації. Вплив лазерного випромінювання на фізичні властивості CdxHg1-xTe проаналізований на основі вимірювань ефекту Холла і питомої провідності, виконаних у температурному діапазоні 80-273 К на автоматизованій у стандарті КАМАК установці. Експериментально виявлено, що дія лазерного випромінювання спричиняє інверсію типу провідності: n-тип переходить в p-тип. Одержані експериментальні результати порівняно з теоретичними моделями для n- і p-CdxHg1-xTe. Це дало змогу визначити низку важливих параметрів і запропонувати фізичний механізм для пояснення ефектів, які спостерігали.
Мова Українська
PDF формат В. Белюх, І. Цілінська@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти