Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори І. Демчук, С. Мудрий, А. Якимович, В. Дацко
Назва статті Вплив в'язкості розчинів ефірів целюлози на процес нанесення полімерних оболонок у псевдозрідженому шарі
Анотація Наведено результати експериментальних досліджень в'язкості водних розчинів ефірів целюлози. Використано метод крутильних коливань. Експериментально визначено декремент загасання, який після розрахунків зведено до коефіцієнта кінематичної в'язкості, значення якого використано для розрахунку коефіцієнта динамічної в'язкості. Аналіз цієї залежності дав змогу з'ясувати роль структури та особливостей хімічного зв'язку в разі формування в'язких властивостей розчинів ефірів целюлози
Мова Українська
PDF формат І. Демчук, С. Мудрий, А. Якимович, В. Дацко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти