Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори Ю. Сідор, Ф. Ковац
Назва статті До питання моделювання процесів декарбюризації в електричних сталях
Анотація Електротехнічні сталі залежно від хімічного складу відпалюють переважно в атмосферах N2-H2-H2O для забезпечення магнітних та механічних ластивостей. Контролювання процесу декарбуризації є важливим моментом у процесі виготовлення сталей, де збалансована реакція з атмосферою, з одного боку, повинна дава-ти достатню кількість вологи для видалення вуглецю до кількості, яка забезпечить нестаріння матеріалу, з іншого - не повинна відбуватися реакція окиснення летких компонентів сталі. Запропоновано математичну модель процесу декарбуризації, яка ґрунтується на законах дифузії вуглецю. Кінетика цього явища залежить від товщини сталі, концентрації легуючих елементів, температури, часу та точки роси середовища. Вплив цих факторів на процес декарбуризації розглянуто на підставі цієї моделі
Мова Англійська
PDF формат Ю. Сідор, Ф. Ковац@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти