Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори О. Хоменко, О. Ющенко
Назва статті Синергетична теорія плавлення ультратонкої плівки мастила
Анотація Плавлення ультратонкої плівки мастила в процесі тертя між атомно плоскими поверхнями подають як результат дії пружного поля зсувної компоненти напружень, що спонтанно з'являються в разі зовнішнього надкритичного нагрівання. Кінетику переходу між твердим та рідким станами описують рівняння в'язкопружного середовища типу Максвелла і Фойгта-Кельвіна та релаксаційне рівняння для температури. З'ясовано, що ці рівняння нормально збігаються з синергетичною системою Лоренца, де напруження відіграють роль параметра порядку, спряжене поле зводиться до пружної зсувної деформації і температура є провідним параметром. У рамках адіабатичного наближення знайдено стаціонарні значення цих величин. З урахуванням деформаційного ефекту модуля зсуву доведено, що плавлення мастила відбувається за механізмом переходу першого роду. Критична температура поверхонь тертя підвищується зі збільшенням характерного значення зсувної в'язкості і знижується зі збільшенням значення модуля зсуву за лінійним законом
Мова Англійська
PDF формат О. Хоменко, О. Ющенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти