Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори Д. Міколай, А. Севцік
Назва статті Ефект гарячої ковкості у бездефектних слябах низьковуглецевих сталей
Анотація Одна зі специфічних проблем неперервного відливання сталі - поздовжні, поперечні та інші тріщини. Більшість із цих дефектів є розмірними, їх можна помірно легко візуально ідентифікувати. У разі виникнення на заготівках (слябах) поверхневих дефектів важливу роль відіграють механічні властивості матеріалу заготівки, головно пластичність матеріалу при високих температурах. Висока пластичність сталі дає змогу уникнути виникнення поверхневих тріщин, а також зменшити дефекти, що виникли в кристалізаторі поблизу температур солідуса. В ідеальному випадку матеріали заготівок низьковуглецевих сталей в експериментах на розтяг мають в аустенітній області дуже високу, близько 100% контракцію. В деяких випадках пластичність зменшується, що приписують хімічному складу матеріалу. Поверхнево-активні елементи, які утворюються в сталях у надлишку, мають визначальний вплив на деградацію пластичних властивостей
Мова Англійська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти