Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори C. Волощук
Назва статті Гетерогенна хемілюмінесценція кристалофосфорів. Аналіз та порівняння з експериментальними даними
Анотація Побудовано математичну модель радикалорекомбінаційної люмінесценції кристалофосфорів, на якій досліджено кінетику люмінесценції зразків та залежність точності вимірювання концентрації атомних часток у газовій фазі хемілюмінесцентним сенсором. Модель забеспечує визначення концентрації невідомого потоку в різних умовах експерименту. Отримані результати свідчать про необхідність застосування у вигляді матеріалу сенсора кристалофосфорів типу АIIВVI, які зумовлюють мінімальні дифузійні процеси на поверхні люмінофора
Мова Українська
PDF формат C. Волощук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти