Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори М. Бордюк, Т. Шевчук
Назва статті Енергетичні взаємодії структуроутворень гетерогенних полімерних систем на основі лінійних аморфних полімерів
Анотація Наведено результати досліджень впливу пластифікатора на зміну швидкості поширення поздовжніх та зсувних ультразвукових хвиль, коефіцієнтів їхнього поглинання в суміші полівінілхлорид-полівінілбутираль-дибутилфталат. Використання рівняння Грюнайзена і потенціалів Леннард-Джонса, Морзе дало змогу оцінити силові гармонічні та ангармонічні сталі й енергію взаємодії структурних елементів макромолекул аморфних лінійних гнучколанцюгових полімерів
Мова Українська
PDF формат М. Бордюк, Т. Шевчук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти