Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори О. Ананьїна, А. Котляров, О. Яновський
Назва статті Моделювання адсорбції Al на чисті упорядковані поверхні Ge (100)
Анотація Наведено результати квантово-хімічних розрахунків адсорбції Al на кластерах, що моделюють упорядковані поверхні Ge (100)-(2x1). Для кластера Ge33 отримано три можливі варіанти покриття такої поверхні атомами Al: модель насичених зв'язків атомів димерів Ge (модель 1) і моделі "вертикальних" та "горизонтальних" димерів Al-Al (моделі 2 і 3). Виконано порівняння електронних станів поверхні Ge (100) за різних моделей покриття атомами Al. Наведено розрахункові дані геометрії та електронних станів поверхонь, що відповідають моделям 1-3. Обговорено фізичні причини утворення димерів Al-Al на поверхнях Ge (100)
Мова Українська
PDF формат О. Ананьїна, А. Котляров, О. Яновський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти