Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори С. Левицький, І. Лисий, Н. Полянчук, А. Понеділок
Назва статті Вплив домішок на спектри поглинання світла у халькогенідних сполуках As2S3 і As2Se3
Анотація В роботі описано дослідження впливу домішок (Cr, Mn, Yb) на спектри поглинання світла у халькогенідних напівпровідникових сполуках As2S3 і As2Se3 при температурі Т=300 К. Отримані результати свідчать про входження домішок в склад халькогенідних склоподібних матеріалів
Мова Українська
PDF формат С. Левицький, І. Лисий, Н. Полянчук, А. Понеділок@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти