Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори П. Трохимчук
Назва статті Проблеми неадіабатичної взаємодії оптичного випромінювання з інтерметалічними напівпровідниками
Анотація Проаналізовано процеси неадіабатичної взаємодії лазерного випромінювання як імпульсного, так і неперервного з антимонідом та арсенідом індію. Виявлено вплив режимів опромінення (спектрального складу та часу опромінення) на процеси незворотних змін в опромінюваних матеріалах. Акцентовано увагу на фотоіндукованій металізації напівпровідника, яка приводить до виникнення когерентних станів і структур, які важко або й неможливо отримати іншими методами. Сюди належать фазони, обірвані зв'язки, фулерени та інші кластери. Визначено час існування цих структур
Мова Українська
PDF формат П. Трохимчук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти