Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори Б. Нечипорук, О. Парасюк, М. Волошин
Назва статті Дослідження структури халькогенідних стекол системи HgS-GeS2
Анотація Отримано халькогенідні склоподібні напівпровідники хімічного складу (GeS2)1-x-(HgS)x і досліджено їхні спектри комбінаційного розсіювання світла. Складні смуги спектрів КРС розкладено на гаусівські компоненти і проаналізовано їхні параметри: частотне положення, напівширину та інтенсивність. Описано залежність параметрів смуг розсіювання стекол залежно від зміни хімічного складу. Розраховано координаційні числа для стекол системи (GeS2)1-x-(HgS)x. Зміни спектрів КРС пояснюються з точки зору топологічних фазових переходів
Мова Українська
PDF формат Б. Нечипорук, О. Парасюк, М. Волошин@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти