Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Шевчук, І. Каюн
Назва статті Температурна залежність діелектричних та електричних властивостей кристалів PbWO4
Анотація Експериментальні залежності діелектричної проникності e нелегованих кристалів PbWO4 на частоті 1 кГц розглянуто при температурах Т=290-550 К. Хід кривої e(Т) в разі нагрівання та охолодження відмінний. Функцію e(Т) у випадку нагрівання характеризує наявність груп вузьких максимумів при 290-330 та 330-400 К з домінуванням перших. При 400-470 К простежується лінійна залежність e(Т), понад 470 К закон зміни e близький до експоненційного. Процес відновної релаксації значень e у межах 25-30 при 290 К після високотемпературного нагрівання зразка є багатостадійним. Дипольна поляризація та стрибковий механізм обміну зарядами між складними дипольними асоціатами визначають особливості e(Т) при низьких температурах. Переважними дефектами структури є пари вакансій свинцю та кисню - диполони, на базі яких утворюються складніші дипольні комплекси
Мова Українська
PDF формат В. Шевчук, І. Каюн@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти