Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори О. Лисенко, О. Кравець, С. Губарєв
Назва статті Дослідження динаміки охолодження під час загартування сплавів з рідкого стану
Анотація Розроблено алгоритм числового розв'язування теплової задачі, сформульованої стосовно тонких шарів розплавлених металів, які охолоджують на масивній теплопровідній підкладці. Доведено, що у початкові моменти загартування поверхневі, центральні та суміжні з підкладкою ділянки розплаву охолоджуються з суттєво різними швидкостями, внаслідок чого уздовж напряму тепловідведення виникає градієнт температури. Згодом у всьому об'ємі розплаву усталюється регулярний режим охолодження. За результатами модельних досліджень побудовано залежності швидкості охолодження від товщини шару рідкого металу. З'ясовано, що добра кореляція цих залежностей з відомими експериментальними даними простежується в разі використання для розрахунків змінних значень коефіцієнта теплопередачі, які повинні збільшуватися зі зменшенням товщини плівки розплаву
Мова Українська
PDF формат О. Лисенко, О. Кравець, С. Губарєв@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти