Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Кулінський, В. Ратушна
Назва статті Ефективний гамільтоніан системи в околі трикритичної точки
Анотація Розглянуто процедуру побудови канонічної форми ефективного гамільтоніана системи з трикритичною точкою. Поведінку такої системи досліджено в рамках наближення середнього поля на підставі теорії Гінзбурга-Ландау. Доведено, що в околі трикритичної точки існує гладке перетворення поля параметра порядку, яке приводить локальну частину ефективного гамільтоніана до моделі j6 . Канонічну форму побудовано на підставі модельного гамільтоніана для метамагнетиків. Стійкість мод проаналізовано в Гауссовому наближенні. Визначено зв'язок канонічного параметра порядку з параметрами феромагнітного та антиферомагнітного впорядкування. Коефіцієнти отриманого гамільтоніана є функціями вихідних характеристик системи
Мова Українська
PDF формат В. Кулінський, В. Ратушна@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти