Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Цалий
Назва статті Характеристичні температури Дебая аморфних телуридів Ga та In
Анотація За даними дилатометрії розраховано значення коефіцієнтів термічного розширення, характеристичних температур Дебая, середньоквадратичних динамічних зміщень атомів та оцінено енергетику структури ближнього порядку. З'ясовано, що в аморфному стані сплави Ga-Te більше наближені до рідкого стану, ніж до кристалічного. Перехід у аморфний стан приводить до компактнішого розташування атомів і збільшення сил зчепленння. Коливний спектр атомів аморфних телуридів In більше наближений до кристалічного стану. На жорсткість системи впливає і наявність "кристалоподібних" фрагментів структури
Мова Українська
PDF формат В. Цалий@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти