Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Роганков, Т. Бедрова
Назва статті Термодинамічні властивості переходу рідина-пара в лужних металах
Анотація Експериментальне вивчення таких термодинамічних властивостей металів, як густина фаз, тиск насичення і захована теплота вздовж кривої співіснування переходу рідина-пара, є трудомістким, дорогим, однак актуальним. Нижче запропоновано метод, який суттєво зменшує необхідну початкову експериментальну інформацію і дає змогу з хорошою точністю розрахувати всі перелічені дані в інтервалі від потрійної і до критичної точки для лужних металів: Rb (рубідію) і Cs (цезію). Метод ґрунтується на моделі флуктуаційної термодинаміки, застосованої первісно для чистих неметалевих флюїдів. Обговорено різницю між поведінкою прямолінійного діаметра і рідинної гілки кривої співіснування в лужних металах, з одного боку, і неметалевих флюїдах, з іншого. Наявність граничної температури Tu на рідинній гілці лужних металів свідчить про існування лінії переходу метал-діелектрик у рідкій фазі, яка перетинається з кривою співіснування в точці (Tu, Psu)
Мова Українська
PDF формат В. Роганков, Т. Бедрова@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти