Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори В. Швець, Є. Малиновський, М. Попряга, С. Дацько, С. Савенко
Назва статті Теорія збурень і температурна залежність електроопору простих невпорядкованих металів
Анотація Для знаходження коефіцієнта електроопору використана теорія лінійної реакції Кубо і метод двочасових загаяних функцій Гріна. Електронна підсистема розглянута у моделі майже вільних електронів. У цьому разі електрон-електронну взаємодію враховували у рамках дифракційної моделі металу. Гамільтоніан електронної підсистеми містив лише один малий параметр - псевдопотенціал електрон-іонної взаємодії. Для оберненого часу релаксації t-1, що характеризує електропровідність, побудований ряд теорії збурень за степенями зазначеного параметра. Отримані детальні вирази для членів другого і третього порядків. Аналогічний ряд теорії збурень вперше отриманий і для температурного коефіцієнта електроопору. З числових розрахунків випливає, що член другого порядку досить добре якісно описує поведінку температурного коефіцієнта електроопору. У цьому випадку практично завжди він дає занижене його значення. За результатами числових розрахунків член третього порядку як для електроопору, так і для температурного коефіцієнта електроопору є додатним і його врахування суттєво поліпшує теоретичний опис експериментальних даних. Числові розрахунки вперше виконані для більшості простих невпорядкованих металів
Мова Українська
PDF формат В. Швець, Є. Малиновський, М. Попряга, С. Дацько, С. Савенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти