Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори O. Григор'єва
Назва статті Вплив кремнію на магнітні характеристики та інтервали стабільності аморфних сплавів Fe-Si-B
Анотація Під час розробки перспективних аморфних матеріалів з високими магнітними характеристиками, особливу увагу треба приділити впливу легуючих елементів на структуру та властивості цих сплавів. Досліджено вплив кремнію на магнітні ефекти в разі фазових перетворень в аморфних сплавах Fe-Si-B з різним хімічним складом. Розроблено спеціальну методику розрахунку змін намагніченості насичення під час нагрівання аморфних сплавів Fe-Si-B, яка ґрунтується на використанні адитивності намагніченості сплавів. Одержані співвідношення пов'язують експериментально реєстровані зміни властивостей зі змінами кількості фаз у сплавах з нерівноважною структурою
Мова Українська
PDF формат O. Григор'єва@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти