Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.1
Автори Р. Явецький
Назва статті Отримання монокристалів літій-гадолінієвого борату, активованого європієм Li6Gd(BO3)3:Eu3+
Анотація Сполуку Li6Gd(BO3)3:Eu3+ синтезовано твердофазовим методом. Уперше методом Чохральського отримано монокристали Li6Gd(BO3)3:Eu3+ діаметром до 25 мм. Визначено структурні характеристики вирощених кристалів. Досліджено оптичні та люмінесцентні властивості кристалів. З'ясовано, що повне перенесення енергії електронного збудження від гадолінію до європію відбувається вже при концентрації європію 1 ат.%
Мова Українська
PDF формат Р. Явецький@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти