Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори В. Капустяник, А. Батюк, Ю. Корчак
Назва статті Модифікація термохромних властивостей кристалів [NH2(C2H5)2]2CuxZn1-xCl4 (x=0,5; 1)
Анотація Досліджено спектри поглинання кристалів, вирощених в етиловому спирті, а також твердих розчинів [NH2(C2H5)2]2Zn0,5Cu0,5Cl4 в околі їхніх термохромних фазових переходів. З'ясовано, що явище термохромізму в цих кристалічних сполуках пов'язане, насамперед, зі зміною геометрії координаційного оточення іона Cu2+ від плоскої квадратної до тетраедричної. Запропоновано модель радіаційних змін в кристалах диетиламінтетрахлоркупратів. Доведено, що кристали [NH2(C2H5)2]2CuCl4, вирощені в етиловому спирті, виявляють вищу чутливість до дії іонізуючого опромінення порівняно з аналогічними кристалами, вирощеними із водних розчинів
Мова Українська
PDF формат В. Капустяник, А. Батюк, Ю. Корчак@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти