Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори В. Iванов
Назва статті Час спінової релаксації у симетричних квантових ямах напівпровідників АIIIВV
Анотація Розраховано час спінової релаксації електронів у моделі симетричної квантової ями за наявності довільної за значенням спін-орбітальної взаємодії та слабкого розсіювання на іонізованих домішках. Спін-орбітальну взаємодію враховано в наближенні Дресселхауза з відповідною сталою зв'язку для кожної квантованої підзони. За методикою Келдиша для нерівноважних процесів знайдено кінетичне рівняння, що описує розподіл спінів в енергетичних зонах. На підставі кінетичного рівняння визначено час спінової релаксації та досліджено його залежність від енергії
Мова Українська
PDF формат В. Iванов@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти