Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори В. Боледзюк
Назва статті Дослідження процесів інтеркаляція-деінтеркаляція водневих інтеркалатів InSe
Анотація Досліджено процеси інтеркаляція-деінтеркаляція та виявлено можливість оборотності процесу впровадження водню в сполуках HxInSe. Вивчено спектри пропускання в ділянці екситонного поглинання для монокристалів InSe, інтеркальованих воднем. Визначено немонотонні концентраційні залежності енергетичного положення екситонного максимуму Еекс(х) від концентрації впровадженої домішки. Пояснено Еекс(х) на підставі уявлень про вплив деформації на перебудову енергетичного спектра кристала та концентраційну залежність оборотності впровадження водню за допомогою існування "зв'язаного" та "квазізв'язаного" станів інтеркалянта в кристалічній матриці
Мова Українська
PDF формат В. Боледзюк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти