Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори В. Цалий, Р. Венгренович, З. Цалий, В. Томаш, А. Москалюк
Назва статті Рентгенографічні дослідження структури аморфних сплавів системи Ga-Te
Анотація За даними рентгенівської дифракції розраховано функції радіального розподілу атомів і визначено параметри ближнього порядку. Оцінено розміри областей когерентного розсіювання та середнього порядку. З'ясовано, що nGa = 3 і nТе > 2. Зі збільшенням вмісту Ga тип структури змінюється від телуроподібної до просторово розгалуженої, утвореної на основі структурних одиниць Te+GaTe3/2. Проміжний тип структури - квазіевтектика
Мова Українська
PDF формат В. Цалий, Р. Венгренович, З. Цалий, В. Томаш, А. Москалюк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти