Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Д. Ман, Р. Ольшава, М. Подоляк, Г. Енгель
Назва статті Вплив температури на формування електричних доменів у дипольній системі ліпідних мембранних шарів - комп'ютерна модель
Анотація Вивчено вплив температури та довжини диполів, що формують модельну систему поверхневих ліпідних мембранних шарів, на потенціальну енергію цієї системи та процес утворення сегнетоелектричних доменів. Дослідження виконано в температурному інтервалі (250-350 К) для диполів довжиною від 0,3 до 1,0 нм (100 симуляцій для кожного значення довжини). Доведено, що розмір диполів має вирішальний вплив на кількість та стабільність доменів, утворених у системі, так само, як і на енергію остаточних (рівноважних) станів системи. Структури, що складаються з довших диполів, досягають станів з меншою потенціальною енергією швидше. Крім того, виявлено, що геометрія розподілу диполів (прямокутна чи гексагональна матриця) впливає на остаточний розподіл станів за енергіями
Мова Англійська
PDF формат Д. Ман, Р. Ольшава, М. Подоляк, Г. Енгель@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти