Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори З. Стемпень
Назва статті Взаємодія водню з (111) площиною нікелю у сильному електричому полі
Анотація За допомогою польового іонного мікроскопа досліджено процес випаровування нікелю в атмосфері водню (тиск 10-6 Па) при температурі 20 К. За таких умов виявлено іони H+, H2+ та H3+, а також Ni2+, Ni+ і NiHx+ (x=1,2,3). На підставі експериментальних даних про розподіл іонів за енергіями та ab initio розрахунків у теорії функціонала густини (ТФГ) для Ni-Hx, з урахуванням зовнішніх гомогенних електромагнітних полів можна стверджувати, що атоми водню зв'язані з поверхнею нікелю. Іонні комплекси формуються безпосередньо біля поверхні нікелю за умови прикладання сильного електричного поля
Мова Англійська
PDF формат З. Стемпень@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти