Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори А. Томашевська, З. Стемпень
Назва статті Поверхні потенціальної енергії іона H3+
Анотація Сильні електричні поля спричинюють формування іонів H3+, що вивчали експериментально і теоретично. Ми ab initio розрахували трикутний H3+ з урахуванням зовнішнього електричного поля методом три-параметричного гібридного функціонала Беке з використанням кореляційного функціонала LYP (B3LYP)
Мова Англійська
PDF формат А. Томашевська, З. Стемпень@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти