Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Т. Горецкі, К. Ксьонжек
Назва статті Вакансійна модель плавлення та зміна теплоємності під час плавлення у кристалах інертних газів
Анотація Фундаментальні припущення вакансійної моделі плавлення, запропонованої Горецкі, використано як відправний пункт для отримання виразу, що описує зміну молярної теплоємності у кристалах інертних газів у разі переходу з твердого у рідкий стан. Результат обчислень свідчить про однакове збільшення молярної теплоємності в разі переходу через точку плавлення для всіх інертних газів, що становить 6,70 Дж/мольК. Такий результат добре узгоджується з експериментальними даними, відомими з літератури, що свідчить про правильність вакансійної моделі плавлення
Мова Англійська
PDF формат Т. Горецкі, К. Ксьонжек@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти