Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори К. Ксьонжек, Т. Горецкі
Назва статті Вакансії та зміни поверхневої енергії лужних галоїдів у разі переходу через точку плавлення
Анотація У рамках моделі розірваних зв'язків розраховано зміни поверхневої енергії лужних галоїдів, що виникає в разі переходу через точку плавлення. Вихідним пунктом для розрахунку були фундаментальні припущення про вакансійну модель плавлення, запропоновані та експериментально обґрунтовані у попередніх працях. На підставі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що при температурі плавлення співвідношення поверхневих енергій для твердої та рідкої фаз є однаковим для усіх лужних галоїдів і дорівнює 1,3. З метою перевірки такого припущення проаналізовано доступні літературні дані про експериментально визначені значення поверхневих енергій твердих і рідких фаз лужних галоїдів при температурі плавлення. Такий аналіз свідчить про правильність припущень вакансійної моделі плавлення та правильність моделі в цілому
Мова Англійська
PDF формат К. Ксьонжек, Т. Горецкі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти