Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Є. Якубчик
Назва статті Вивчення кристалізації металічних стекол Co-Ni-Si-B за результатами вимірювання сталої Холла та електроопору
Анотація Ізохорний відпал протягом 4 год. за різних температурах (від 573 до 823 К) металічних стекол Co66Ni12Si9B13 веде до утворення кристалічних фаз, а саме, при температурі 673 К фази a-(Co, Ni) та при температурі 773 К фаз (Co, Ni)2B і Co3B. Результатом термічної обробки зразків є їхня повна кристалізація. Відпал сплаву веде до систематичного зменшення електричного опору, холлівського опору та спонтанного коефіцієнта Холла. Різке зменшення цих параметрів пов'язане з утворенням кристалічних фаз. Квантово-хімічні розрахунки підтверджують послідовність та склад утворених фаз
Мова Англійська
PDF формат Є. Якубчик@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти