Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Є. Якубчик, М. Якубчик, З. Стемпень
Назва статті Вплив відпалу на структурні та траспортні властивості сплаву Fe28Ni50Si9B13
Анотація У результаті чотиригодинного відпалу досягнуто поступового переходу із аморфного у кристалічний стан. Процес кристалізації досліджено різними методами, серед яких рентгенівське розсіяння, ефект Холла та інші. Згідно з цими дослідженнями, можна виділити два етапи кристалізації після відпалу при температурах 723 та 773 К. У результаті першого та другого відпалів утворюються фази (Ni, Fe) та (Ni, Fe)3B, відповідно, що перевірено методом рентгенівської дифракції. З іншого боку, про існування цих фаз свідчать квантово-хімічні розрахунки. Утворення кристалічних фаз супроводжується помітним зменшенням холівської та електропровідностей та сталої Холла
Мова Англійська
PDF формат Є. Якубчик, М. Якубчик, З. Стемпень@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти