Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори С. Шарска, Й. Кавагучі
Назва статті Екзоелектронна емісія з костей і керамічних біоматеріалів
Анотація Вивчено вплив гамма- і бета-випромінювань різних доз на екзоелектронну емісію костей і керамічних біоматеріалів. Такі дослідження є актуальними, оскільки відомо, що введення в людське тіло кістяних імплантатів досягають модифікацією поверхні костей електричним полем, а отже, є механізм впливу на реакцію відчуження. Процес модифікації супроводжується механічною деформацією та розривом біоактивних матеріалів, емісією електронів, іонів, нейтральних частинок і фотонів з їхньої поверхні. З'ясовано, що після опромінення поверхні костей емітуються низькоенергетичні електрони, кінетика переносу заряду яких визначено радіацією
Мова Англійська
PDF формат С. Шарска, Й. Кавагучі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти