Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Я. Олесік
Назва статті Дослідження невідтворюваності у явищі польової електронної емісії
Анотація Вивчено електронну емісію з шарів оксиду індію й олова під впливом прикладеного поля та ультрафіолетового опромінення. Шар In2O3 з домішкою Sn нанесено на скляну основу. Протилежна поверхня скла була покрита металевим шаром, який відігравав роль польового електрода. Вимірювання проводили у вакуумі (2x10-7 Па). Емісія електронів у вакуум відбувалася з внутрішнього поля, індукованого напругою, прикладеною до польового електрода. Сигнал з фотоелектронного помножувача записували за допомогою багатоканального амплітудного аналізатора. Амплітудні спектри отримували для неопромінених зразків та для зразків, опромінених кварцовою лампою. З'ясовано, що ефективність емісії за однакових умов залежить від передісторії вимірювального циклу, тобто від стану, в якому перебував зразок до початку вимірювань. Виявлено, що характер емісії зі збільшеням та зменшенням напруги відрізняється, тобто є гістерезисний ефект. Як звичайно, зміна електронної емісії пов'язана з появою додаткового заряду на поверхні зразка чи з ефектом власної емісії, як у випадку емісії Малтера
Мова Англійська
PDF формат Я. Олесік@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти