Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Ч. Гурецкі, Т. Гурецкі, З. Міхно, Ш. Шимура
Назва статті Поверхнева та об'ємна кристалізація металічних стекол Fe90Zr7B3: дослідження за допомогою диференційного термічного аналізу та вивчення екзоелектронної емісії
Анотація Поверхнева та об'ємна кристалізація аморфного сплаву Fe90Zr7B3 досліджена за допомогою вимірювань температурних залежностей інтенсивності фотостимульованої екзоелектронної емісії та за допомогою диференційного термічного аналізу. Порівняння цих залежностей свідчить про тенденцію досліджуваного матеріалу до передчасної поверхневої кристалізації. Для сплаву Fe90Zr7B3 поверхнева кристалізація відбувається за суттєво нижчої температури, аніж кристалізація у кристалі. Енергія активації поверхневої кристалізації, визначена методом Озави, тобто за зсувом піка у спектрі екзоелектронної емісії, є значно нижча, ніж енергія активації об'ємної кристалізації
Мова Англійська
PDF формат Ч. Гурецкі, Т. Гурецкі, З. Міхно, Ш. Шимура@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти