Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори М. Подоляк, Г. Енгель, Д. Ман
Назва статті Вплив хлоридів на електричні властивості фільтрів, збагачених лауриновою кислотою
Анотація Досліджено вплив деяких хлоридів олова на електричні властивості модельних мембран нітроцелюлозних фільтрів, збагачених лауриновою кислотою. Виявлено, що всі хлориди зумовлюють виникнення від'ємної трансмембранної напруги і знижують електричний опір мембран. У випадку органічних сполук простежується зростання напруги разом зі збільшенням концентрації, яке припиняється в разі досягнення певного значення. З іншого боку, органічна сполука з низькою (постійною) концентрацією (приблизно 15x10-2 n) веде до швидкого зростання мембранної напруги, яка після досягнення максимального значення покроково спадає до нуля. За вищих концентрацій (понад 15x10-2 n) напруга після досягнення максимуму спадає до нуля і змінює знак. Це може означати, що органічна сполука за відповідної високої концентрації формує у мембрані канали провідності по іонах
Мова Англійська
PDF формат М. Подоляк, Г. Енгель, Д. Ман@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти