Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори М. Якубчик, Г. Копицяк
Назва статті Масоперенесення в процесах кристалізації
Анотація Проаналізовано кінетику кристалізації з насиченого та перенасиченого розчинів. Для водного розчину оксалату амонію (NH4)2C2O4 H2O експериментально визначено коефіцієнт проникнення, на основі якого теоретично розраховано швидкість росту. Результати розрахунку добре узгоджуються з експериментальними даними
Мова Англійська
PDF формат М. Якубчик, Г. Копицяк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти