Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори К. Пердута, П. Бронгель, М. Пясецкий, Х. Фукунага, Я. Зброшчик
Назва статті Температурні залежності магнітних властивостей сплавів Fe85.4Zr6.8-XMXB6.8Cu1 (M=Nb, Mo,Ti, X=0,1)
Анотація Досліджено магнітні властивості аморфних сплавів Fe85.4Zr6.8-XMXB6.8Cu1 (M=Nb, Mo, Ti, x = 0,1). Температурні залежності магнітної сприйнятливості та розупорядкування виміряно для сплавів безпосередньо після гартування та після подальшої термічної обробки. Виявлено, що відпал при 810 К значно поліпшує магнітні властивості сплавів - магнітна сприйнятливість у досліджуваному діапазоні зростає на порядок. Після відпалу з'являється нанокристалічна фаза, яка складається з включень a-Fe. Зафіксовано два типи залишків аморфного стану: аморфну матрицю та міжфазову зону. Є відмінності у міжфазовій зоні для різних сплавів, досліджених у працях, що може слугувати поясненням відмінностей у магнітних властивостях
Мова Англійська
PDF формат К. Пердута, П. Бронгель, М. Пясецкий, Х. Фукунага, Я. Зброшчик@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти