Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Р. Головчак, О. Шпотюк, М. Шпотюк, Ч. Гурецькі, А. Коздрась, С. Шимура
Назва статті Радіаційно-індуковане старіння халькогенідних стекол As10Se90
Анотація Методом диференціальної сканувальної калориметрії досліджено вплив g-опромінення на параметри структурної релаксації халькогенідних стекол As10Se90 в області фазового переходу скло-переохолоджена рідина. Зафіксовано збільшення внаслідок опромінення значення температури розм'якшення скла та швидкості релаксації його структури до стану термодинамічної рівноваги переохолодженої рідини. Запропоновано феноменологічний підхід до пояснення спостережуваних ефектів
Мова Українська
PDF формат Р. Головчак, О. Шпотюк, М. Шпотюк, Ч. Гурецькі, А. Коздрась, С. Шимура@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти