Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори А. Слензак, Й. Ясік-Слензак, Й. Вонсік, К. Слензак
Назва статті Концентраційні ефекти в граничних шарах дифузійних потоків електролітичних розчинів через горизонтально розташовану полімерну мембрану
Анотація Наведено результати експериментальних досліджень дифузного трансмембранного транспортування в одномембранних системах з горизонтально розташованою мембраною. Така система містить мікропористу та симетричну плоску полімерну мембрану, здатну розділяти воду та подвійні чи потрійні розчини. Як бінарний вибрано водний розчин хлориду калію. Потрійним розчином слугував водний розчин аміаку зі 0,25 і 0,5 моль л-1 хлориду калію. Розглянуто А і В конфігурації одномембранної осмотично-дифузної комірки в гравітаційному полі. У випадку конфігурації А вода була в посудині над мембраною, а розчин - під нею, у випадку В - навпаки. Досліджено потік розчину в комірці залежно від концентрації та гравітаційної конфігурації. Для бінарних розчинів отримано лінійну, а для потрійних - нелінійну залежність потоку від концентрації. З'ясовано, що одномембранна система здатна випрямляти та підсилювати властивості потоку розчину. Запропоновано модель для опису ефектів асиметрії та підсилення потоку. Результати розрахунків проінтерпретовано в наближенні конвекційної нестабільності
Мова Англійська
PDF формат А. Слензак, Й. Ясік-Слензак, Й. Вонсік, К. Слензак@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти