Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2005
Випуск 38
Том ч.2
Автори Б. Ковальчик, П. Брагель, Б. Ярош
Назва статті Структура та термічний розклад координаційних сполук Al, Zn і La з 3-феніл-1-метилпіразоло [3,4-b] квіноліно-6-карбоксиліновою кислотою
Анотація Синтезовано нові координаційні сполуки Аl, Zn і La з 3-феніл-1-метилпіразоло[3,4-b]квіноліно-6-карбоксиліновою кислотою. Структура та термічний розклад досліджено за допомогою інфрачервоної спектроскопії, термогравіметричних вимірювань та порошкової дифрактоскопії. Для всіх сполук, які розглядали, ліганд виявився не ідентифікованим. Після термічного розкладу виявлено залишки твердотільних оксидів. Виведено формули досліджуваних сполук
Мова Англійська
PDF формат Б. Ковальчик, П. Брагель, Б. Ярош@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти