Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В. Капустяник, Ю. Корчак, А. Батюк
Назва статті Спектри поглинання і доменна структура кристалів NH(CH3)3CuCl3 2H2O
Анотація Проведено дослідження спектрів поглинання в області енергій 1,5-3 еВ і доменної структури кристала триметиламін трихлоркупрату дигідрату NH(CH3)3CuCl3 2H2O в температурному діапазоні 290-314,5 K. Проідентифіковано смуги поглинання, які відповідають внутрішнім переходам в іоні Cu2+. Визначено, що край оптичного поглинання досліджуваних кристалів у вихідній фазі не залежить від емпіричного правила Урбаха. На підставі одержаних даних зроблено висновки про силу і симетрію кристалічного поля в комплексах іонів міді
Мова Українська
PDF формат В. Капустяник, Ю. Корчак, А. Батюк@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти