Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори О. Ананьїна, С. Бабко, І. Яновський
Назва статті Моделювання поверхонь Ge(100) і Si (100) за допомогою кластерів
Анотація У роботі подано результати квантово-хімічних розрахунків поверхонь однокомпонентних напівпровідників Ge(100), Si(100). Поверхні моделюються за допомогою кластерів різних розмірів, методика побудови яких обговорюється. За результатами розрахунків, які проводили в межах напівемпіричного методу MNDO програмного пакета МОРАС, отримані поверхні з рядами асиметричних димерів, що відповідають надґратці типу 2х1. Обговорюється геометрія поверхонь, що моделюються кластерами різної форми та розмірів
Мова Українська
PDF формат О. Ананьїна, С. Бабко, І. Яновський@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти