Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори М.Любченко, Ю.Степановcький
Назва статті Деякі особливі електромагнітні властивості частинки зі спіном 1
Анотація Для опису частинки зі спіном 1 в електромагнітному полі було використане релятивістськи інваріантне рівняння Кемера-Дафіна. Обчислений додаток до системи рівнянь Баргмана-Вігнера потрібний для введення у неї електромагнітної взаємодії. Розглянено квазікласичний рух. Залежно від поляризації частинка зі спіном 1 поводить себе як і частинка зі спіном 1/2 (існує явище конічної рефракції частинок) або по-іншому: з'являється можливість порушення причинності. У другому нерелятивістському наближенні знайдено суттєву різницю з результатом для спіну 1/2: відсутність "нормальної" частини спін-орбітальної взаємодії та доданка, що свідчить про наявність розмірів частинки
Мова Українська
PDF формат М.Любченко, Ю.Степановcький@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти