Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Беднарський, Д.Степанчиков, Г.Чуйко
Назва статті Розрахунки густини енергетичних станів у межах узагальненої моделі Кілдал-Боднара (на прикладі Cd3As2)
Анотація Досліджено закон енергетичної дисперсії носіїв заряду для одновісних кристалів класу A3IIB2V. Результати графічно-аналітичних розрахунків функцій густин станів у межах узагальненої моделі Кілдал-Боднара наведені для арсеніду кадмію (Cd3As2). Використані методи чисельного аналізу та елементи нелінійного програмування. Знайдено особливості енергетичних залежностей функцій густини станів для актуальних енергетичних зон. Описано анізотропію екстремумів енергетичних зон у сполуках зазначеного класу
Мова Українська
PDF формат В.Беднарський, Д.Степанчиков, Г.Чуйко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти