Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори М.Лінтур, М.Приходько, Л.Маркович, С.Поп
Назва статті Спектральний склад та властивості вимірювання, яке виникає під час бомбардування електронами поверхні чистого і легованого кремнію
Анотація Виявлено особливості в спектрах свічення поверхонь чистого і легованого іонами В+, Р+ і Аs+ кремнію під час бомбардування їх пучком електронів з енергією 800 еВ. Спектри досліджено в діапазоні довжин хвиль 200-800 нм. У всіх спектрах виявлено широку смугу з максимумом близько 280 нм, а також характеристичне випромінювання десорбованих з поверхні у збудженому стані атомів водню і радикала ОН. Виміряно залежність інтенсивності молекулярної смуги ОН від енергії бомбардуючих електронів, яка носить резонансний характер і має поріг близько 35 еВ
Мова Українська
PDF формат М.Лінтур, М.Приходько, Л.Маркович, С.Поп@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти