Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори М.Приходько, Т.Ігнац, Л.Маркович, С.Поп
Назва статті Спектральний склад та поляризаційні властивості випромінювання під час бомбардування електронами поверхні лужно-галоїдних кристалів
Анотація Досліджено спектральний склад оптичного випромінювання, що виникає під час бомбардування електронами середніх енергій (50-1000 еВ) поверхонь деяких лужно-галоїдних кристалів (NaCl, KBr, LiF, KCl). Встановлено два види досліджуваного випромінювання, різних за місцем локалізації і механізмом генерації. Це характеристичне випромінювання атомів лужного металу і неперервне випромінювання в широкій області довжин хвиль. Виміряно залежності інтенсивності характеристичного і неперервного випромінювання від параметрів пучка електронів. Досліджено поляризаційні властивості спостережуваного випромінювання і проаналізовано можливі канали його утворення
Мова Українська
PDF формат М.Приходько, Т.Ігнац, Л.Маркович, С.Поп@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти