Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори А.Кротько, Ю.Степановcький
Назва статті Високозбуджений двовимірний атом водню у магнітному полі
Анотація Проблема двовимірного атома водню у магнітному полі зведена до задачі про ангармонічний осцилятор шостого степеня. Розглянуто задачу про власні значення енергії високозбудженого атома. Особливо ретельно проаналізовано рівні енергії поблизу області іонізації. Одержані результати відповідають емпіричному масштабному законові. Обчислені енергетичні рівні добре узгоджуються з експериментальними даними
Мова Українська
PDF формат А.Кротько, Ю.Степановcький@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти