Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Келемен, В.Стойка, Є.Ремета
Назва статті Пружнє розсіювання повільних електронів атомами кальцію в наближенні оптичного потенціалу
Анотація Проаналізовано складові частини оптичного потенціалу взаємодії електрона з атомом. Наведено конкретні вирази для статичного, обмінного, безпараметричного поляризаційного потенціалів та потенціа-лу поглинання. Розглянено процес пружного розсіювання повільних, енергія зіткнення яких не більше 10 еВ, електронів атомами кальцію. Проведено порівняльний аналіз резонансних характеристик розсіювання для поляризаційних потенціалів різного виду. Зроблено спробу визначення області застосування безпараметричного поляризаційного потенціалу
Мова Українська
PDF формат В.Келемен, В.Стойка, Є.Ремета@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти